Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 52

123

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Koordynator ds. Dstępności PAWEŁ PRUSZYŃSKI 2020-10-09 zobacz
2 Deklaracja dostępności PAWEŁ PRUSZYŃSKI 2020-09-30 zobacz
3 Finanse za 2019r. Grzegorz Sieliwonik 2020-05-07 zobacz
4 Dług publiczny za 2019r. Grzegorz Sieliwonik 2020-05-07 zobacz
5 Pomoc publiczna za 2019 r. Grzegorz Sieliwonik 2020-05-07 zobacz
6 Ciężar publiczny za 2019r Grzegorz Sieliwonik 2020-05-07 zobacz
7 Program działania komendy na 2020 rok Grzegorz Sieliwonik 2020-02-20 zobacz
8 Statystyka działań operacyjnych za 2020 rok Grzegorz Sieliwonik 2020-02-20 zobacz
9 Przetwarzanie danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji PSP Grzegorz Sieliwonik 2020-02-20 zobacz
10 Klauzula informacyjna w związku z monitoringiem wizyjnym na terenie KP PSP w ... Grzegorz Sieliwonik 2020-02-20 zobacz
11 Klauzula informacyjna w związku z obsługą korespondencji petentów Grzegorz Sieliwonik 2020-02-20 zobacz
12 Finanse Grzegorz Sieliwonik 2019-05-13 zobacz
13 Informacja o zgłoszeniach zakładów Grzegorz Sieliwonik 2019-05-07 zobacz
14 Informacja o planowanych kontrolach Grzegorz Sieliwonik 2019-05-07 zobacz
15 Kontrole i odbiory obiektów Grzegorz Sieliwonik 2019-03-29 zobacz
16 Program działania komendy na 2019 rok Grzegorz Sieliwonik 2019-02-28 zobacz
17 Statystyka działań operacyjnych za 2019 rok Grzegorz Sieliwonik 2019-02-22 zobacz
18 Statystyka działań operacyjnych za 2018 rok Grzegorz Sieliwonik 2018-08-02 zobacz
19 Działalność kontrolno-rozpoznawcza za 2017 rok Grzegorz Sieliwonik 2018-08-02 zobacz
20 Zapytanie ofertowe - brama przesuwna Grzegorz Sieliwonik 2018-08-01 zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się