2016-04-18

Realizacja budżetu w 2015 roku

Wykonanie budżetu Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce na dzień 31 XII 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa

Plan
(po zmianach)

Wydatki
 wykonane

 
 

dział

rozdział

paragraf

 

1

2

3

4

6

 

754

75411

3070

169 113,00

169 113,12

 

754

75411

4010

25 916,00

25 916,00

 

754

75411

4020

31 874,00

31 874,37

 

754

75411

4040

4 511,00

4 511,26

 

754

75411

4050

2 761 636,00

2 761 636,15

 

754

75411

4060

551 052,00

551 051,68

 

754

75411

4070

232 158,00

232 157,94

 

754

75411

4110

13 553,00

13 553,43

 

754

75411

4120

1 361,00

1 361,44

 

754

75411

4170

15 861,00

15 861,00

 

754

75411

4180

110 307,00

110 307,48

 

754

75411

4210

220 759,00

220 757,60

 

754

75411

4220

80,00

80,15

 

754

75411

4260

75 554,00

75 554,33

 

754

75411

4270

17 432,00

17 432,18

 

754

75411

4280

17 415,00

17 414,99

 

754

75411

4300

82 326,00

82 325,92

 

754

75411

4360

16 009,00

16 008,74

 

754

75411

4410

2 094,00

2 093,90

 

754

75411

4420

454,00

453,60

 

754

75411

4430

27 694,00

27 694,11

 

754

75411

4440

2 188,00

2 187,86

 

754

75411

4480

26 440,00

26 439,50

 

754

75411

4510

449,00

449,25

 

754

75411

4550

720,00

720,00

 

754

75411

4217

50 120,86

50 120,86

 

754

75411

4219

5 568,98

0,00

 

754

75495

4210

6 267,00

6 267,00

 

754

75495

4300

8 733,00

8 733,00

 

754

75411

6057

223 915,08

175 834,22

 

754

75411

6059

31 029,57

31 029,57

 

754

75495

6060

25 000,00

25 000,00

 

754

75495

6067

1 713 781,80

1 713 781,80

 

754

75411

6068

845 640,00

845 640,00

 

754

75411

6069

284 381,00

284 380,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 601 393,29

7 547 742,65

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się