2017-02-22

Realizacja budżetu w 2017 r

Wykonanie budżetu Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce na dzień 31 XII 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa

Plan
(po zmianach)

Wydatki
 wykonane

 
 

dział

rozdział

paragraf

 

1

2

3

4

6

 

754

75411

3070

180 852,00

180 851,72

 

754

75411

4010

16 161,00

16 160,79

 

754

75411

4020

44 302,00

44 301,87

 

754

75411

4040

5 261,00

5 260,82

 

754

75411

4050

3 095 798,00

3 095 798,17

 

754

75411

4060

113 374,00

113 374,00

 

754

75411

4070

245 538,00

245 538,44

 

754

75411

4080

80 575,00

80 575,00

 

754

75411

4110

13 962,00

13 961,50

 

754

75411

4120

1 551,00

1 550,95

 

754

75411

4170

18 234,00

18 234,26

 

754

75411

4180

551 715,00

551 715,20

 

754

75411

4210

257 163,00

257 163,01

 

754

75411

4220

346,00

346,00

 

754

75411

4260

37 320,00

37 320,36

 

754

75411

4270

31 707,00

31 707,23

 

754

75411

4280

22 079,00

22 078,59

 

754

75411

4300

50 322,00

50 322,16

 

754

75411

4360

9 637,00

9 637,29

 

754

75411

4410

1 698,00

1 697,77

 

754

75411

4420

139,00

138,94

 

754

75411

4430

26 872,00

26 871,50

 

754

75411

4440

2 371,00

2 371,32

 

754

75411

4480

26 265,00

26 265,00

 

754

75411

4510

698,00

598,11

 

754

75411

4550

110,00

110,00

 

754

75478

4210

9 560,00

9 560,00

 
           

 

 

 

4 843 610,00

4 843 610,00

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się