2016-04-18

Dane teleadresowe

Adres do korespondencji:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

17-200 Hajnówka
ul. 11 Listopada 4

NIP: 543-17-84-434

e-mail:  kppspha@straz.bialystok.pl

 

Wykaz ważniejszych numerów telefonów:

Sekretariat:

tel. +48 47 711 8160
fax. +48 47 711 8159

Komendant Powiatowy PSP:

tel. +48 47 711 8161

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP:

tel. +48 47 711 8162

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego:

tel. +48 47 711 8151
tel. +48 47 711 8152
fax. +48 47 711 8153

Dowódca JRG:

tel. +48 47 711 8154

Zastępca Dowódcy JRG:

tel. +48 47 711 8155

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych:

tel. +48 47 711 8170

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych:

tel. +48 47 711 8185

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna:

tel. +48 47 711 8190
tel. +48 47 711 8191

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów:

tel. +48 47 711 8175

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych:

tel. +48 47 711 8160

JRG Hajnówka Posterunek w Czeremsze:

tel. +48 47 711 8157


CAŁODOBOWY TELEFON ALARMOWY 998

OGÓLNOKRAJOWY NUMER ALARMOWY 112

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się