2014-10-14

Kierownictwo KP PSP w Hajnówce

KOMENDA POWIATOWA PSP W HAJNÓWCE:

tel. 47 711 8160  fax. 47 711 8159

Kierownictwo Komendy :


bryg. mgr inż. Piotr KOSZCZUK

Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce

tel. 47 711 8161

 

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz BAJKO

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce

tel. 47 711 8162 kom. 604143480

 

Kierujący komórkami organizacyjnymi:

 

mł. bryg. mgr inż. Piotr SIENKIEWICZ

Dowódca JRG w Hajnówce

tel. 47 711 8154; kom. 505568188 

 

st. kpt. Mariusz KOBAĆ

Zastępca Dowódcy JRG w Hajnówce 

tel. 47 711 8155; kom. 600307064

 

kpt. mgr inż. Marcin KARPIUK

Specjalista - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

tel. 47 711 8170; kom. 606394410

 

st. sekc. mgr Anna IGNATOWICZ

Technik - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych  

tel. 47 711 8185

 

st. ogn. mgr Irena WOLIŃSKA

Główny Księgowy - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów 

tel. 47 711 8175

 

mł. ogn. mgr inż. Paweł PRUSZYŃSKI

Starszy Technik - Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna 

tel. 47 711 8190; kom. 731864998

 

Mariusz KRUK

Specjalista - Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

tel. 47 711 8191

 

mgr  Dorota SMYK

Technik - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych

tel. 47 711 8160

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się